Loading color scheme

Політика конфіденційності

Політика обробки персональних даних (політика прозорості)
Визначення
Адміністратор: FEROPORTO Sp. z o.o. з місцезнаходженням в Бєльсько-Бяла (43-300) за адресою: вул. Гасовніча, 5, приміщення 1, номер KRS: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-mail: info@malcosta.com, тел.:+48123002025

Персональні дані/дані: будь-яка інформація про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована за допомогою одного або декількох факторів, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності фізичної особи, включаючи IP-номер пристрою, дані про місцезнаходження, інтернет-ідентифікатор та інформацію, зібрану за допомогою файлів cookie та інших подібних технологій.

Політика: ця Політика конфіденційності.

Суб'єкт даних: будь-яка фізична особа, яка відвідує Сайт або користується однією або декількома послугами чи функціями, доступними на Сайті.

Ми збираємо та обробляємо ваші персональні дані у зв'язку з використанням вами наших Веб-сайтів. Нижче ви знайдете детальні правила та цілі обробки ваших персональних даних, зібраних під час використання вами Сайту.

Обробка даних контролером
У зв'язку зі своєю господарською діяльністю Адміністратор збирає та обробляє Персональні дані відповідно до чинного законодавства. Адміністратор забезпечує прозорість обробки даних. Адміністратор забезпечує, щоб дані збиралися тільки в обсязі, необхідному для зазначеної мети, і оброблялися тільки протягом необхідного періоду часу. При обробці даних Адміністратор забезпечує безпеку та конфіденційність даних, а також доступ суб'єктів даних до інформації про таку обробку. У випадку, якщо, незважаючи на вжиті заходи безпеки, відбувається порушення захисту персональних даних (наприклад, "витік" або втрата даних), Адміністратор інформує суб'єктів даних про таку подію відповідно до нормативних актів.

Зв'язок з контролером
Зв'язок з нами можливий через електронну адресу або письмово за адресою: info@malcosta.com або письмово за адресою вул. Газовніча 5/1, 43-300 Бельсько-Бяла, Польща. Контролер призначив уповноваженого з питань захисту даних, до якого можна звертатися за електронною адресою info@malcosta.com з будь-яких питань, що стосуються обробки ваших персональних даних.

Безпека персональних даних
З метою забезпечення цілісності та конфіденційності даних Адміністратор запровадив процедури, які дозволяють доступ до персональних даних лише уповноваженим особам і лише в обсязі, необхідному для виконання завдань, які вони виконують. Адміністратор застосовує організаційні та технічні рішення для забезпечення того, щоб усі операції з персональними даними реєструвалися та здійснювалися лише уповноваженими особами.

Крім того, Адміністратор вживає всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб його субпідрядники та інші співпрацюючі суб'єкти гарантували застосування відповідних заходів безпеки кожного разу, коли вони обробляють персональні дані від імені Адміністратора.

Цілі та правові підстави обробки персональних даних Адміністратором
Електронна пошта та традиційне листування
У випадку електронної або традиційної кореспонденції, адресованої Адміністратору, не пов'язаної з послугами, що надаються відправнику, або будь-яким іншим договором, укладеним з відправником, персональні дані, що містяться в такій кореспонденції, обробляються виключно з метою комунікації та врегулювання питання, до якого відноситься кореспонденція.

Правовою підставою для обробки є законний інтерес Адміністратора, що полягає в кореспонденції, адресованій йому у зв'язку з його господарською діяльністю. Адміністратор обробляє тільки ті персональні дані, які мають відношення до питання, якого стосується кореспонденція. Вся кореспонденція зберігається у спосіб, що забезпечує безпеку персональних даних та іншої інформації, що міститься в ній, і розкривається тільки уповноваженим особам.

Звернення по телефону
При зверненні до Адміністратора по телефону з питань, не пов'язаних з укладеним договором або наданими послугами, ми можемо запросити персональні дані, якщо це необхідно для вирішення питання, до якого відноситься звернення.

Телефонні дзвінки також можуть бути записані. Дзвінки записуються з метою перевірки якості наданих послуг і перевірки роботи консультантів, а також для статистичних цілей. Записи доступні працівникам Адміністратора.

Персональні дані у вигляді запису розмови обробляються

- з метою обслуговування клієнтів;

- з метою моніторингу якості обслуговування та перевірки роботи працівників.

Збір даних у зв'язку з наданням послуг або виконанням інших договорів
Якщо дані збираються для виконання конкретного договору, Контролер надає суб'єкту даних детальну інформацію про обробку його персональних даних під час укладення договору.

Збір даних в інших випадках
У зв'язку зі своєю діяльністю Контролер також збирає персональні дані в інших випадках - наприклад, під час ділових зустрічей, на галузевих заходах або шляхом обміну візитними картками - з метою встановлення та підтримання ділових контактів. Персональні дані, зібрані в таких випадках, обробляються тільки з тією метою, з якою вони були зібрані, і Адміністратор забезпечує їх належний захист.

Одержувачі даних
У зв'язку з виконанням діяльності, що вимагає обробки персональних даних, вони можуть бути розкриті зовнішнім суб'єктам, включаючи, зокрема, постачальників, відповідальних за роботу ІТ-систем, суб'єктів, що надають юридичні або бухгалтерські послуги, кур'єрів, маркетингові або рекрутингові агентства.

Адміністратор залишає за собою право розкривати окрему інформацію, що стосується суб'єкта даних, компетентним органам або третім особам, які запитують таку інформацію, на відповідній правовій основі та відповідно до положень чинного законодавства.

Передача даних за межі Європейського економічного простору
Рівень захисту персональних даних за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ) відрізняється від рівня, передбаченого європейським законодавством. З цієї причини Контролер передає персональні дані за межі ЄЕЗ тільки в разі необхідності і з адекватним рівнем захисту.

Період обробки персональних даних
Період обробки даних Контролером залежить від типу послуги, що надається, і мети обробки. Період обробки даних може також випливати із законодавства, якщо воно є підставою для обробки. Якщо обробка даних здійснюється на підставі законного інтересу Контролера, наприклад, з міркувань безпеки, дані обробляються протягом періоду часу, який дозволяє його реалізувати, або до моменту, коли буде висловлено ефективне заперечення проти обробки даних. Якщо обробка ґрунтується на згоді, дані обробляються до моменту відкликання згоди. Якщо обробка ґрунтується на необхідності укладення та виконання договору, дані будуть оброблятися до розірвання договору.
Період обробки може бути продовжений, якщо обробка необхідна для встановлення, розслідування або захисту від можливих претензій, а після закінчення цього періоду - тільки якщо і в обсязі, передбаченому законом. Після закінчення терміну обробки дані безповоротно видаляються або знеособлюються.

Подання запитів на реалізацію прав
Запит на реалізацію прав суб'єктів даних можна подати

- в письмовій формі за адресою вул. Газовніча 5/1, 43-300 Бєльсько-Бяла, Польща;

- електронною поштою на адресу: info@malcosta.com.

У запиті слід, наскільки це можливо, точно вказати, чого саме стосується запит, а саме

- яке право бажає реалізувати особа, що подає запит

- чого стосується обробка запиту

- з якими цілями пов'язана обробка запиту.

Зміни до політики обробки персональних даних
Політика переглядається на постійній основі та оновлюється за необхідності. Чинна редакція Політики прийнята 01.05.2022.