Loading color scheme

Politika zasebnosti

Politika obdelave osebnih podatkov (politika preglednosti)
Opredelitve pojmov
Upravitelj: FEROPORTO Sp. z o.o. s sedežem v Bielsko-Biali (43-300) na naslovu Gasownicza 5, lok 1 pod številko KRS: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-pošta: info@malcosta.com, tel.: +48123002025

Osebni podatki/podatki: vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi prek enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, psihološko, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto fizične osebe, vključno s številko IP naprave, podatki o lokaciji, internetnim identifikatorjem in informacijami, zbranimi s piškotki in drugimi podobnimi tehnologijami.

Politika: ta politika zasebnosti.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: vsak posameznik, ki obišče spletno mesto ali uporablja eno ali več storitev ali funkcij, ki so na voljo na spletnem mestu.

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo v povezavi z vašo uporabo naših spletnih mest. V nadaljevanju najdete podrobna pravila in namene obdelave vaših osebnih podatkov, zbranih med vašo uporabo spletnega mesta.

Obdelava podatkov s strani upravitelja

Upravitelj v okviru svojih poslovnih dejavnosti zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z ustreznimi predpisi. Upravljavec zagotavlja preglednost obdelave podatkov. Upravljavec zagotavlja, da se podatki zbirajo le v obsegu, ki je potreben za navedeni namen, in obdelujejo le toliko časa, kolikor je potrebno. Upravljavec pri obdelavi podatkov zagotavlja njihovo varnost in zaupnost ter posameznikom, na katere se podatki nanašajo, dostop do informacij o takšni obdelavi. Če kljub vzpostavljenim varnostnim ukrepom pride do kršitve varstva osebnih podatkov (npr. do "uhajanja" ali izgube podatkov), upravljavec v skladu s predpisi o takšnem dogodku obvesti posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.

Vzpostavitev stika z upravljavcem
Stik z nami je mogoč prek e-poštnega naslova: ali pisno na naslov: info@malcosta.com ali pisno na naslov: info@malcosta.com: 5/1 Gazovnicza Street, 43-300 Bielsko-Biala, Poljska. Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, s katero se lahko glede vseh vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov obrnete na elektronski naslov info@malcosta.com.

Varnost osebnih podatkov

Da bi zagotovil celovitost in zaupnost podatkov, upravljavec izvaja postopke, ki omogočajo dostop do osebnih podatkov le pooblaščenim osebam in le v obsegu, ki je potreben zaradi nalog, ki jih opravljajo. Upravljavec z organizacijskimi in tehničnimi rešitvami zagotavlja, da se vse operacije z osebnimi podatki beležijo in jih izvajajo le pooblaščene osebe.

Poleg tega upravljavec sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da tudi njegovi podizvajalci in drugi sodelujoči subjekti zagotovijo jamstva o uporabi ustreznih varnostnih ukrepov, kadar koli obdelujejo osebne podatke v imenu upravljavca.

Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca
Elektronska pošta in klasična korespondenca
Kadar je na upravitelja naslovljena elektronska pošta ali tradicionalna korespondenca, ki ni povezana s storitvami, opravljenimi za pošiljatelja, ali katerim koli drugim sporazumom, sklenjenim s pošiljateljem, se osebni podatki, vsebovani v taki korespondenci, obdelujejo izključno za namen komunikacije in reševanja zadeve, na katero se korespondenca nanaša.

Pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes upravitelja, ki zajema korespondenco, naslovljeno nanj v zvezi z njegovimi poslovnimi dejavnostmi. Upravljavec obdeluje samo osebne podatke, ki se nanašajo na zadevo, na katero se korespondenca nanaša. Vsa korespondenca se hrani na način, ki zagotavlja varnost osebnih podatkov in drugih informacij v njej, ter se razkrije le pooblaščenim osebam.

Telefonski stik
Pri telefonskem stiku z upraviteljem o zadevah, ki niso povezane s sklenjeno pogodbo ali opravljenimi storitvami, lahko zahtevamo osebne podatke, kadar je to potrebno za obravnavo zadeve, na katero se stik nanaša.

Telefonski pogovori se lahko tudi snemajo. Klici se snemajo za preverjanje kakovosti opravljenih storitev in preverjanje dela svetovalcev ter za statistične namene. Posnetki so na voljo zaposlenim pri upravitelju.

Osebni podatki se obdelujejo v obliki posnetka klica:

- za namene storitev za stranke;

- za namene spremljanja kakovosti storitev in preverjanja dela zaposlenih

zbiranje podatkov v zvezi z zagotavljanjem storitev ali izvajanjem drugih pogodb
Če se podatki zbirajo za namene, povezane z izvajanjem določene pogodbe, upravljavec ob sklenitvi pogodbe posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi podrobne informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov.

Zbiranje podatkov v drugih primerih
Upravljavec v zvezi s svojim delovanjem zbira osebne podatke tudi v drugih primerih - na primer med poslovnimi sestanki, na industrijskih dogodkih ali z izmenjavo vizitk - za namene vzpostavljanja in vzdrževanja poslovnih stikov. Osebni podatki, zbrani v takšnih primerih, se obdelujejo samo za namen, za katerega so bili zbrani, upravitelj pa zagotavlja njihovo ustrezno zaščito.

Prejemniki podatkov
V zvezi z izvajanjem dejavnosti, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, se ti lahko razkrijejo zunanjim subjektom, vključno zlasti z dobavitelji, odgovornimi za delovanje sistemov IT, subjekti, ki zagotavljajo pravne ali računovodske storitve, kurirji, trženjskimi ali zaposlitvenimi agencijami.

Upravljavec si pridržuje pravico, da izbrane informacije o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, razkrije pristojnim organom ali tretjim osebam, ki to zahtevajo, na podlagi ustrezne pravne podlage in v skladu z določbami veljavne zakonodaje.

Prenos podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora
Raven varstva osebnih podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) se razlikuje od tiste, ki jo določa evropska zakonodaja. Zato upravljavec osebne podatke zunaj EGP prenaša le, kadar je to potrebno in z ustrezno ravnijo varstva.

Obdobje obdelave osebnih podatkov

Obdobje obdelave podatkov s strani upravitelja je odvisno od vrste opravljene storitve in namena obdelave. Obdobje obdelave podatkov lahko izhaja tudi iz predpisov, če ti predstavljajo podlago za obdelavo. Če se podatki obdelujejo na podlagi zakonitega interesa upravljavca - npr. iz varnostnih razlogov -, se podatki obdelujejo v obdobju, ki omogoča njegovo izvajanje, ali dokler ni vložen učinkovit ugovor zoper obdelavo. Če obdelava temelji na privolitvi, se podatki obdelujejo do preklica privolitve. Če je podlaga za obdelavo potreba po sklenitvi in izvajanju pogodbe, se podatki obdelujejo, dokler se pogodba ne prekine.
Obdobje obdelave se lahko podaljša, če je obdelava potrebna za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pred morebitnimi zahtevki, pozneje pa le, če in kolikor to zahteva zakon. Po izteku obdobja obdelave se podatki nepovratno izbrišejo ali anonimizirajo.

Vložitev zahtevkov za uveljavljanje pravic

Zahtevo za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko vložite:

- pisno na naslov: Gazovnicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biala, Poljska;

- po elektronski pošti na naslov: info@malcosta.com

V zahtevi je treba, kolikor je mogoče, natančno navesti, na kaj se zahteva nanaša, tj. zlasti:

- katero pravico želi oseba, ki je vložila zahtevo, uveljavljati;

- na katero obdelavo se zahteva nanaša;

- na katere namene obdelave se zahteva nanaša.

Spremembe politike obdelave osebnih podatkov
Politika se stalno pregleduje in po potrebi posodablja. Trenutna različica politike je bila sprejeta 1. 5. 2022.