Loading color scheme

Cookiebeleid

Wij geven om uw privacy
We slaan informatie op uw apparaat op en/of hebben toegang tot informatie op uw apparaat, zoals unieke identificatoren in cookies, om uw persoonlijke informatie te verwerken. Door op de knop hieronder te klikken, accepteer je deze voorwaarden.

We verwerken gegevens om:
Gebruik van nauwkeurige geolocatiegegevens. Het actief scannen van apparaatkenmerken voor identificatiedoeleinden. Het opslaan van of toegang krijgen tot informatie op uw apparaat. Het personaliseren van advertenties en inhoud, het meten van advertenties en inhoud, feedback van het publiek, productontwikkeling.

Privacybeleid
Definities
Wij/Beheerder: FEROPORTO Sp. z o.o. met maatschappelijke zetel in Bielsko-Biala (43-300) aan de Gasownicza-straat 5, lok 1 onder KRS-nummer: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-mail: info@malcosta.com, tel: +48123002025

Persoonsgegevens/Data: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon aan de hand van een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon, met inbegrip van het IP-nummer van het apparaat, locatiegegevens, internetidentificatie en informatie verzameld via cookies en andere soortgelijke technologieën.

Beleid: dit Privacybeleid.

U/Gebruiker: elke persoon die de Site bezoekt of gebruik maakt van een of meer van de diensten of functies die beschikbaar zijn op de Site.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze Sites. Hieronder vindt u gedetailleerde regels en doeleinden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u de Website gebruikt.

Lijst van FEROPORTO Sp. z o.o. websites.
- malcosta.com

Voor welk doel worden uw Gegevens verwerkt?
Uw Gegevens (zoals e-mailadres, IP-adres of andere identificatoren en informatie verzameld via cookies of andere soortgelijke technologieën) worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- voor het leveren van elektronische diensten om de op de Site verzamelde inhoud voor u beschikbaar te maken;

- voor analytische en statistische doeleinden, om de activiteit en voorkeuren van Gebruikers te analyseren, om de gebruikte functies en geleverde diensten te verbeteren;

- voor onze en andere marketingdoeleinden, met name in verband met de presentatie van behavioral advertising.

Contactformulieren
Het gebruik van het formulier vereist het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd. Als u deze niet verstrekt, kunt u niet reageren. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig. Persoonlijke gegevens die in het formulier worden verstrekt, worden verwerkt

- om u te antwoorden, uw zaak te behandelen en ten behoeve van de elektronisch aangeboden contactformulierdienst;

- voor analytische en statistische doeleinden, om statistieken bij te houden over zaken die door gebruikers via de Site zijn ingediend, onder andere om de functionaliteit van de Site te verbeteren;

- voor marketingdoeleinden, als het antwoord bestaat uit het versturen van marketinginformatie over de producten of diensten die u hebt geselecteerd.

Marketing
Wij verwerken uw persoonsgegevens om marketingactiviteiten uit te voeren, die kunnen bestaan uit:

- het aan u tonen van marketingcontent die niet is afgestemd op uw voorkeuren (inclusief contextuele reclame);

- het aan u tonen van marketingcontent die aansluit bij uw interesses (behavioral advertising);

- u e-mailberichten sturen over interessante aanbiedingen of inhoud, die in sommige gevallen commerciële informatie bevatten (e-maildienst "Notifier");

- het richten via e-mail of instant messaging, inclusief instant messaging beschikbaar op sociale media, van de beschrijving van aanbiedingen van de Dienst die voldoen aan de door u geselecteerde criteria;

- het uitvoeren van andere activiteiten met betrekking tot direct marketing van goederen en diensten (verzenden van commerciële informatie via e-mail en telemarketingactiviteiten).

Contextuele reclame
Contextuele reclame is reclame die niet overeenkomt met uw voorkeuren. In dit geval worden uw gegevens verwerkt voor marketingdoeleinden in verband met de vervulling van onze legitieme belangen.

Nieuwsbrief met aanbiedingen
Wij bieden de dienst "Nieuwsbrief met aanbiedingen" aan in de vorm van een nieuwsbrief aan personen die hun e-mailadres of. Het verstrekken van de gegevens die zijn opgegeven bij het aanmelden voor de "Nieuwsbrief met aanbiedingen" (e-mailadres) is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het verzenden van de "Nieuwsbrief met aanbiedingen". Persoonsgegevens worden verwerkt:

- om de dienst van het verzenden van nieuwsbrieven met aanbiedingen te kunnen leveren". - de rechtsgrondslag voor verwerking is de noodzaak van verwerking voor de uitvoering van het contract (artikel 6, lid 1, onder b) GDPR);

- voor analytische en statistische doeleinden - de wettelijke basis voor verwerking is de noodzaak van verwerking voor de uitvoering van het contract (artikel 6, lid 1, onder b) GDPR), bestaande uit het analyseren van de activiteit van Gebruikers de activiteit van Gebruikers op de Site, sociale netwerken of instant messaging om de gebruikte functies te verbeteren;

- met het oog op mogelijke vaststelling van, onderzoek naar of verdediging tegen claims - de rechtsgrondslag voor de verwerking is het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6(1)(f) GDPR).

Cookies en soortgelijke technologieën
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geïnstalleerd op het apparaat van de Gebruiker die de Website bezoekt. Cookies bevatten meestal de domeinnaam van de website waar ze vandaan komen, de tijd dat ze op het eindapparaat zijn opgeslagen en een uniek nummer. In dit Beleid is de informatie over cookies ook van toepassing op andere soortgelijke technologieën die op de Website worden gebruikt.

"Service" cookies
We gebruiken zogenaamde "service cookies" voornamelijk om inhoud weer te geven en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarom gebruiken we, samen met analytische en statistische dienstverleners, cookies om informatie op te slaan of om toegang te krijgen tot informatie die al is opgeslagen op uw computer, telefoon, tablet, enz. Cookies die voor dit doel worden gebruikt, zijn onder andere

- cookies met gegevens die u invoert (sessie-ID) voor de duur van de sessie (cookies voor gebruikersinvoer);

- authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten die authenticatie vereisen voor de duur van de sessie (authenticatiecookies);

- beveiligingscookies die worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, zoals cookies die worden gebruikt om authenticatiefraude op te sporen (gebruikersgerichte beveiligingscookies);

- multimediaspeler-sessiecookies (bijvoorbeeld flashplayercookies) voor de duur van de sessie (multimediaspeler-sessiecookies);

- permanente cookies die worden gebruikt om uw interface te personaliseren, voor de duur van de sessie of iets langer (cookies voor het aanpassen van de gebruikersinterface),

- cookies die worden gebruikt om het verkeer op de website te monitoren, d.w.z. gegevensanalyse, met inachtneming van cookies:

- Google Analytics (dit zijn bestanden die worden gebruikt door Google - d.w.z. een entiteit die door de Gegevensbeheerder is belast met de verwerking van persoonsgegevens - om te analyseren hoe de Gebruiker de Website gebruikt, met inbegrip van het maken van statistieken en rapporten over de werking van de Website ).

Duur van de verwerking van persoonsgegevens
De duur van de gegevensverwerking hangt af van het type dienst dat wordt geleverd en het doel van de verwerking. In het algemeen worden de gegevens verwerkt voor de duur van de dienst of bestelling, totdat de gegeven toestemming wordt ingetrokken of een effectief bezwaar wordt ingediend.

De gegevensverwerkingsperiode kan worden verlengd als de verwerking noodzakelijk is om mogelijke claims vast te stellen, te onderzoeken of te verdedigen, en na deze periode alleen als en voor zover vereist door de wet.

Uw rechten
U hebt het recht op: toegang tot en verzoek om rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, evenals het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens.

Als uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen volgens de contactgegevens op de Site.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:

- voor direct marketing doeleinden, inclusief profilering;

- om redenen die verband houden met uw specifieke situatie in gevallen waarin de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens ons legitieme belang is (inclusief profilering).

Ontvangers van uw gegevens
In verband met de uitvoering van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde organisaties, waaronder met name leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de IT-systemen die worden gebruikt om de diensten te leveren, entiteiten zoals banken en betalingsoperators, onderzoeksbedrijven, leveranciers van boekhoudkundige diensten, koeriers (in verband met de verwerking van bestellingen), marketingbureaus (voor marketingdiensten).

Als u toestemming geeft of bepaalde diensten bestelt die beschikbaar zijn op de Site, kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met andere entiteiten voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing.

De Beheerder behoudt zich het recht voor om informatie over u bekend te maken aan bevoegde autoriteiten of derden die om dergelijke informatie vragen, op basis van passende rechtsgronden en in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
We voeren voortdurend risicoanalyses uit om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens door ons op een veilige manier worden verwerkt, waarbij we er vooral voor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens en alleen voor zover dat nodig is in verband met hun taken. We zorgen ervoor dat alle handelingen met persoonlijke gegevens worden geregistreerd en alleen worden uitgevoerd door bevoegde werknemers en medewerkers.

We nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze onderaannemers en andere medewerkers passende beveiligingsmaatregelen toepassen wanneer zij namens de Beheerder persoonsgegevens verwerken.

Contactgegevens
U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres: mail@feroporto.com of schriftelijk bij: 5/1 Gas Street,
43-300 Bielsko-Biała, Polen. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u contact kunt opnemen via e-mail info@malcosta.com voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid
Het beleid wordt voortdurend herzien en waar nodig bijgewerkt. De huidige versie van het beleid is aangenomen en is van kracht vanaf 01 mei 2022.