Loading color scheme

Zásady souborů cookie

Záleží nám na vašem soukromí
Za účelem zpracování vašich osobních údajů ukládáme a/nebo přistupujeme k informacím ve vašem zařízení, například k jedinečným identifikátorům v souborech cookie. Kliknutím na tlačítko níže přijímáte tyto podmínky.

Zpracováváme údaje, abychom poskytli:
Používání přesných geolokačních údajů. Aktivní skenování vlastností zařízení pro účely identifikace. Ukládání nebo přístup k informacím ve vašem zařízení. Přizpůsobení reklamy a obsahu, měření reklamy a obsahu, zpětná vazba od publika, vývoj produktů.

Zásady ochrany osobních údajů
Definice
My/Administrátor: FEROPORTO Sp. z o.o. se sídlem v Bielsko-Biala (43-300) at 5 Gasownicza Street, lok 1 pod číslem KRS: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-mail: info@malcosta.com, tel: +48123002025

Osobní údaje/údaje: jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě prostřednictvím jednoho nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby, včetně IP čísla zařízení, lokalizačních údajů, internetového identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií.

Zásady: tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Vy/Uživatel: jakákoli osoba, která navštíví Stránky nebo využívá jednu či více služeb nebo funkcí dostupných na Stránkách.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti s vaším používáním našich Stránek. Níže naleznete podrobná pravidla a účely zpracování vašich osobních údajů shromážděných při používání Webových stránek.

Seznam webových stránek společnosti FEROPORTO Sp. z o.o.
- malcosta.com

Za jakým účelem jsou vaše údaje zpracovávány?
Vaše údaje (například e-mailová adresa, IP adresa nebo jiné identifikátory a informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií) jsou zpracovávány pro následující účely:

- za účelem poskytování elektronických služeb při zpřístupňování obsahu shromážděného na Stránkách;

- pro analytické a statistické účely, k analýze činnosti a preferencí uživatelů s cílem zlepšit používané funkce a poskytované služby;

- pro naše a další marketingové účely, zejména v souvislosti s prezentací behaviorální reklamy.

Kontaktní formuláře
Použití formuláře vyžaduje poskytnutí osobních údajů označených jako povinné. Jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost vyřízení. Poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné. Osobní údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovávány:

- pro účely odpovědi, vyřízení vašeho případu a pro účely služby kontaktního formuláře poskytované elektronicky;

- pro analytické a statistické účely k vedení statistik o případech zadaných Uživateli prostřednictvím Stránek, včetně zlepšení jejich funkčnosti;

- pro marketingové účely, pokud bude odpověď zahrnovat zasílání marketingových informací o produktech nebo službách, které jste si vybrali.

Marketing
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou spočívat v:

- zobrazování marketingového obsahu, který není přizpůsoben vašim preferencím (včetně kontextové reklamy);

- zobrazování marketingového obsahu, který odpovídá vašim zájmům (behaviorální reklama);

- zasílání e-mailových upozornění na zajímavé nabídky nebo obsah, které v některých případech obsahují obchodní informace (e-mailová služba "Notifier");

- cílení prostřednictvím e-mailu nebo rychlých zpráv, včetně rychlých zpráv dostupných na sociálních sítích, popis nabídek Služby, které splňují vámi zvolená kritéria;

- provádění dalších činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací e-mailem a telemarketingové činnosti).

Kontextová reklama
Kontextová reklama je reklama, která neodpovídá vašim preferencím. V tomto případě jsou vaše údaje zpracovávány pro marketingové účely v souvislosti s plněním našich oprávněných zájmů.

Newsletter s nabídkami
Službu "Newsletter s nabídkami" poskytujeme formou newsletteru osobám, které nám poskytly svou e-mailovou adresu nebo. Poskytnutí údajů uvedených při přihlášení k odběru "Newsletteru s nabídkami" (e-mailová adresa) je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání "Newsletteru s nabídkami". Osobní údaje jsou zpracovávány:

- za účelem poskytování služby zasílání Newsletteru s nabídkami". - právním základem pro zpracování je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

- pro analytické a statistické účely - právním základem pro zpracování je nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), spočívající v analýze aktivity Uživatelů aktivity Uživatelů na Stránkách, sociálních sítích nebo instant messagingu za účelem zlepšení používaných funkcí;

- pro účely případného určení, vyšetřování nebo obrany proti nárokům - právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Soubory cookie a podobné technologie
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se instalují do zařízení uživatele, který prochází webové stránky. Soubory cookie obvykle obsahují název domény webové stránky, ze které pocházejí, čas, kdy jsou uloženy v koncovém zařízení, a jedinečné číslo. V těchto Zásadách se informace o souborech cookie vztahují také na další podobné technologie používané na Stránkách.

Soubory cookie "Service"
Takzvané "servisní soubory cookie" používáme především k zobrazování obsahu a zlepšování kvality našich služeb. Proto spolu s poskytovateli analytických a statistických služeb používáme soubory cookie k ukládání informací nebo k přístupu k informacím již uloženým ve vašem počítači, telefonu, tabletu atd. Mezi soubory cookie používané k tomuto účelu patří např:

- soubory cookie se zadanými údaji (ID relace) po dobu trvání relace (soubory cookie pro zadávání údajů uživatelem);

- ověřovací soubory cookie používané u služeb, které vyžadují ověření po dobu trvání relace (ověřovací soubory cookie);

- bezpečnostní soubory cookie používané pro bezpečnostní účely, například pro odhalování podvodů při ověřování (bezpečnostní soubory cookie zaměřené na uživatele);

- soubory cookie relace multimediálního přehrávače (např. soubory cookie přehrávače flash) po dobu trvání relace (soubory cookie relace multimediálního přehrávače);

- trvalé soubory cookie sloužící k přizpůsobení vašeho rozhraní po dobu trvání relace nebo o něco déle (soubory cookie pro přizpůsobení uživatelského rozhraní),

- soubory cookie používané ke sledování návštěvnosti webových stránek, tj. k analýze dat, s ohledem na soubory cookie:

- Google Analytics (jedná se o soubory používané společností Google - tj. subjektem pověřeným správcem údajů zpracováním osobních údajů - k analýze toho, jak uživatel používá webové stránky, včetně vytváření statistik a zpráv o provozu webových stránek).

Načasování zpracování osobních údajů
Doba zpracování údajů závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Obecně platí, že údaje jsou zpracovávány po dobu trvání služby nebo objednávky, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo podání účinné námitky.

Doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro zjištění, vyšetřování nebo obranu proti případným nárokům, a po uplynutí této doby pouze v případě, že to vyžaduje zákon, a v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon.

Vaše práva
Máte právo na: přístup a žádost o opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, který se zabývá ochranou osobních údajů.

Pokud jsou vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete podle kontaktních údajů uvedených na stránkách.

Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:

- pro účely přímého marketingu, včetně profilování;

- z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací v případech, kdy je právním základem pro zpracování vašich údajů náš oprávněný zájem (včetně profilování).

Příjemci vašich údajů
V souvislosti s poskytováním našich služeb mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny organizacím třetích stran, zejména dodavatelům odpovědným za IT systémy používané k poskytování služeb, subjektům, jako jsou banky a provozovatelé platebních služeb, výzkumné společnosti, poskytovatelé účetních služeb, kurýři (v souvislosti se zpracováním objednávek), marketingové agentury (pro marketingové služby), subjekty, které se zabývají poskytováním služeb).

Pokud souhlasíte nebo si objednáte určité služby dostupné na Stránkách, mohou být vaše údaje sdíleny i s dalšími subjekty pro jejich vlastní účely, včetně marketingu.

Správce si vyhrazuje právo poskytnout informace, které se vás týkají, příslušným orgánům nebo třetím stranám, které si takové informace vyžádají, a to na základě příslušných právních důvodů a v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.

Zabezpečení osobních údajů
Průběžně provádíme analýzu rizik, abychom zajistili, že osobní údaje zpracováváme bezpečným způsobem, přičemž dbáme především na to, aby k údajům měly přístup pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu nezbytném v souvislosti s jejich úkoly. Dbáme na to, aby veškeré operace s osobními údaji byly evidovány a prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci a spolupracovníky.

Přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že naši subdodavatelé a další spolupracovníci používají vhodná bezpečnostní opatření, kdykoli zpracovávají osobní údaje jménem správce.

Kontaktní informace
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy: mail@feroporto.com nebo písemně na adresu: 5/1 Gas Street,
43-300 Bielsko-Biała, Poland. Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@malcosta.com v případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Zásady jsou průběžně revidovány a podle potřeby aktualizovány. Aktuální verze zásad byla přijata a je účinná od 1 května 2022.